MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Referencie 2018

 • Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku
 • Volkswagen Slovakia a.s. – Prestavba tréningového centra na dielne a sklad v hale H3
 • Volkswagen Slovakia a.s. – Nové kalové polia 
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácii v Spišskej Novej Vsi
 • Telocvičňa pri ZŠ Vrbov
 • Stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií MŠ v Zemplínskej Teplici
 • Lekárne Dr. Max – OD Kaufland Prešov sídlisko III
  • Polyfunkčné centrum Košice – sídlisko Ťahanovce
  • OD Kaufland Nitra, Hviezdoslavova trieda
  • Medzilaborce
  • Starý Smokovec
  • Vranov Nad Topľou
  • Ul. Jánskeho Spišská Nová Ves
 • Hotel Sorea Titris v Tatranskej Lomnici - Rekonštrukcia strechy bazénovej časti
 • Samoobslužná umývarka Gelnica

Stavby podľa rokov