MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Stavebníctvo je citlivým barometrom ekonomického vývoja spoločnosti a súčasne vytvára rozvojové podmienky pre ďalšie odvetvia hospodárstva. Rozvoj stavebníctva však podmieňuje dobrá informovanosť o subjektoch pôsobiacich v tomto odvetví. Z toho dôvodu si Vám dovoľujeme predložiť stručný prehľad o stavebných projektoch firmy.


Stavby podľa rokov