MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Referencie 2013

 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.; Bratislava
  • prestavba kancelárií v hale H3
  • výstavba dielne pre výrobu šablón v hale H5
 • BVS, a.s.; Bojnická ul., Bratislava
  • rekonštrukcia miestnosti čakárne na kancelárie
  • rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia a vonkajšie žalúzie
 • NAY Elektrodom Košice II.
 • Stavebné práce v NEO Zóna, Spišská Nová Ves
 • Obnova bytového domu DREVENÍK, Spišské Podhradie
 • Obnova a prestavba bytového domu Starý Jarok, Spišské Podhradie
 • Novostavba garáži, Sadová 1, Spišská Nová Ves
 • Osadenie lisu - EMBRACO Slovakia Spišská Nová Ves
 • Búracie práce a zmena elektroinštáloacie - Hala B, logistické centrum Senec
 • Rekonštrukcia MK a spevnených plôch - sídl. Mier, Krčméryho ul. č. 8, Spišská Nová Ves
 • MK Červený jarok - Jedľová, Limbová a Červená ul., Spišská Nová Ves

Stavby podľa rokov