MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Referencie 2005

  • Generálne riaditeľstvo ZVJS Bratislava Výstavba areálu ZVJS Mlynská dolina Bratislava
  • SOU lesnícke Bijacovce – Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia hospodárskeho objektu
  • SEZ Krompachy – Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
  • Búracie a stavebné práce v priemyselných objektoch
  • SITEM Slovakia s.r.o. – Rekonštrukcia priemyselného areálu
  • PD Dravce – Prístavba a rekonštrukcia kravína
  • Krajský školský úrad Bratislava – Rekonštrukcia Spojenej školy na Novohradskej ul. v Bratislave
  • Krajské riaditeľstvo PZ Košice – Úprava vstupného schodiska do budovy OR PZ Spišská Nová Ves

Stavby podľa rokov