MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Referencie 2006

Referencie za rok 2006
 • Tesko s.r.o. - Predajňa automobilov HYUNDAI Spišská Nová Ves
 • Oprava lekární – MIRAKL, a.s.
  • lekáreň Žiar nad Hronom
  • lekáreň Nová Baňa
  • lekáreň Liptovský Mikuláš
  • lekáreň Rimavská Sobota
 • Zlievareň SEZ a.s. – Prístavba brusiarne
 • Mesto Rimavská Sobota – Výstavba športovo –rekreačných zariadení areálu Zelená voda
 • BIO – plus s.r.o. – Čerpacia stanica PHM Veľká Lomnica
 • Prakovská oceliarska spoločnosť s.r.o. – rekonštrukcia areálu
 • SEPS a.s. Bratislava – Oprava káblových kanálikov a vnútorného oplotenia
 • Krajský školský úrad Bratislava – Rekonštrukcia úseku stravovania v Spojenej škole na Novohradskej ul.
 • Slovenská energetická agentúra Bratislava – Nadstavba budovy na Bajkalskej ul.
 • PD Čingov Smižany – Rekonštrukcia a modernizácia maštalí
 • Chata Erika, Kojšová Ho ľa
 • Mestská časť Bratislava- Podunajské Biskupice – Knižnica MČ , stavebné úpravy
 • Mesto Spišská Nová Ves – Oprava MK sídlisko Západ
 • MODDO s.r.o. Rudňany – Stavebné úpravy 6 b.j. v obci Studenec
 • Regol tech bazény a sauny – Hala, vonkajší bazén a spevnené plochy
 • ROŠERO – Sp. Nová Ves – Sklad a kancelárske priestory- stavebné práce
 • Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice – Klub dôchodcov, rekonštrukcia objektu

Stavby podľa rokov