MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Referencie 2003

Referencie za rok 2003
 • Obec Nálepkovo – Zasnežovanie lyžiarského areálu Nálepkovo
 • ZINKÓZA a.s. Krompachy –Žiarová Zinkovňa Krompachy Plynová kotolňa
 • SEZ a.s. Krompachy – Stav. práce- Objekt strojná údržba
 • Embraco Slovakia s.r.o. Sp. Nová Ves
  • kaná lik a zberné šachty
  • Prekládka vodovodného potrubia
  • Úprava cesty a chodníka
  • Skladová a spojovacia hala
 • Archicomp spol. s.r.o. Poprad – Oprava kuchyne hotela Grand Starý Smokovec
 • BBF ELEKTRO s.r.o. Sp. Nová Ves – Oprava skladových priestorov BBF

Stavby podľa rokov