MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Stavebné, modernizačné a rekonštrukčné práce v rámci bytového a priemyselného fondu.

Stavebná firma MILANKO spol. s r.o. vznikla v roku 1996 transformáciou firmy Milan Tkáč - Stavebná firma a nadväzovala na jej 5-ročnú tradíciu pôsobenia v pozemnom a priemyselnom stavebníctve. Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice I., odd. Sro, vložka č. 8190/V.

Vysoká odbornosť našich pracovníkov a naše praktické skúsenosti sú overené v ťažkých podmienkach podtatranskej oblasti. Úspešne vybudované stavby najrôznejšieho charakteru sú najlepšou zárukou spoľahlivosti, kvality a Vašej spokojnosti.

VIAC INFORMÁCIÍ

Referencie našej spoločnosti

Stavebníctvo je citlivým barometrom ekonomického vývoja spoločnosti a súčasne vytvára rozvojové podmienky pre ďalšie odvetvia hospodárstva. Rozvoj stavebníctva však podmieňuje dobrá informovanosť o subjektoch pôsobiacich v tomto odvetví. Z toho dôvodu si Vám dovoľujeme predložiť stručný prehľad o stavebných projektoch firmy.

Odbornosť našich pracovníkov a naše praktické skúsenosti sú overené v ťažkých podmienkach podtatranskej oblasti.

ZOBRAZIŤ NAŠE CERTIFIKÁTY