MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Referencie 2010

Referencie 2010
 • Rekonštrukcia a dostavba laboratórií BVS na Bojnickej ul. Bratislava
 • Rekonštrukcia bývalého hotela Amadeus na 23. B.J. Slnečné nábrežie Spišská Nová Ves
 • SEPS a.s. - Oprava základov 400 kV vedenia V424 Križovany - št.hr. ČR
 • Mesto Spišské Podhradie - 16 nájomných obecných bytov nižšieho štandardu, Spišské Podhradie
 • FEBEX Trade s.r.o. - Caffeteria MoccaBes Bratislava
 • Mesto Spišská Nová Ves - oprava chodníka Detské dopravné ihrisko
 • SEZ Krompachy
  • objekt Zdravotné stredisko
  • objekt Záložný zdroj
 • Zlievareň SEZ Krompachy - Oprava mesač. zásobníkov
 • SMS a.s. Nižná Olšava - 2x400 kV vedenie Spínacia stanica Košice-Lemešany
 • Výstavba a rekonštrukcia lekárni
  • Natural-Store v.o.s. - lekáreň Žiar nad Hronom
  • Immuno-Pharma v.o.s. - lekáreň Piešťany
  • Parmelia s.r.o. - lekáreň Dunajská Streda
  • Pill-Store v.o.s. - lekáreň Ružomberok
  • Pill-Market v.o.s. - lekáreň Spišská Nová Ves
  • Drug Comfort s.r.o. - lekáreň Michalovce
  • Cool Life v.o.s. - lekáreň Trebišov
  • Medecine v.o.s. - lekáreň Štúrovo
  • Easy Life v.o.s. - Lekáreň Kežmarok

Firma MILANKO spol. s r. o. sa v roku 2010 podieľala na záchranných prácach počas vyhlásenia II. a III. stupňa povodňovej aktivity v okresoch Spišská Nová Ves, Kežmarok (práca pracovných strojov a nákladných automobilov) 

a tiež poskytla pracovné stroje a nákladné automobily pri riešení kalamitnej situácie (výkon zimnej údržby) v meste Spišská Nová Ves


Stavby podľa rokov