MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Referencie 2001 a staršie

Referencie za rok 2001

Referencie za rok 2001

 • Zlievareň SEZ Krompachy – Oprava strechy
 • Ústredné daňové riaditeľstvo, pracovisko Košice
  • Stavebné úpravy Sp. Nová Ves
 • Termokomplex s.r.o. Krompachy – Kotolňa Krompachy
 • Bander s.r.o. Snina – rekonštrukcia a výstavba hál Snina
 • Zlievareň SEZ a.s. Krompachy – oprava sociálnych zariadení
 • Embraco Slovakia s.r.o. Sp. Nová Ves – Rekonštrukcia a dostavba priem. areálu zemné práce
 • BIO-plus s.r.o. Sp. Nová Ves – oprava kanalizácie na akcii BIONAFTA
 • Penzión MÁRIA Smižany – prístavba penziónu
 • SEZ a.s. Krompachy – rekonštrukcia ČOV v SEZ Krompachy
 • EZ-ELEKTROSYSTÉM a.s. Bratislava – Rekonštrukcia trafostanice SEZ Krompachy
Referencie za rok 2000

Referencie za rok 2000

 • Generálne riaditeľstvo ZVJS Bratislava
  • Polyfunkčný objekt –časť 16 bytov ZVJS Levoča
 • Obecný úrad Odorín – Obecná komunikácia Odorín
 • Obecné lesy Smolník – Rekonštrukcia Alžbetin dom Smolník
 • SEZ a.s. Krompachy – Rekonštrukcia stavieb AVK Krompachy
 • Embraco Slovakia s.r.o.
  • Rekonštrukcia a dostavba priemyselného areálu Embraco Sp. Nová Ves
 • Obecný úrad Domaňovce – Stav. práce na akcii: Miestna komunikácia k 18 V- Domaňovce
Referencie za rok 1999

Referencie za rok 1999

 • Tatravagónka a.s. Poprad – Oprava sociálnych zariadení- Tatravagónka Poprad
 • Embraco Slovakia spol. s.r.o.- Spodná stavba zadného rozšírenia výr. haly areálu Embraco
 • BBF Elektro s.r.o. Sp. Nová Ves – Rekonštrukcia a dostavba priem, areálu Embraco
 • Tatragold PLUS s.r.o. Starý Smokovec- Liečebný dom DIANA Starý Smokovec
 • Obecné lesy Smolník – Úprava kancelárskych priestorov
 • SOU obchodné Sp.Nová Ves – Oprava sociálnych zariadení SOU SNV
Referencie za rok 1998

Referencie za rok 1998

 • Embraco Slovakia Sp. Nová Ves
  • stav. práce- technologický kanál
  • Trafostanica kompresorovne
  • Rekonštrukcia a dostavba priem. areálu
 • Železnice SR Bratislava – Rušňové depo Čierna nad Tisou
 • Mesto Spišská Nová Ves – 12 b. j.- kanalizácia
 • Archicomp spol. s.r.o. Poprad – Výstavba 100 b.j. polyfunkčný dom Juh 3 Poprad
 • BIO-BHMG a.s. Spišský Hrušov- Stavebné práce BIO-BHMG Sp. Hrušov
 • SPIŠSKÝ LIEHOŠKROB Spišská Nová Ves – Stavebné práce Spišské Vlachy
 • Bytové hospodárstvo mesta Krompachy – Hotel Slávia Krompachy
 • STAVIMEX s.r.o. Bratislava – Rekonštrukcia kotolne Hotel WILI Tatranská Lomnica
Referencie za rok 1997

Referencie za rok 1997

 • Termokomplex s.r.o. Krompachy – Kotolňa Krompachy
 • UNISTAV spol. s.r.o. Ružomberok – Rekonštrukcia Hotela Šport Donovaly
 • Bytové hospodárstvo mesta s.r.o. Krompachy
  • Rekonštrukcia nebytových priestorov
  • Rekonštrukcia ubytovne Krompšská Maša
 • Zlievareň SEZ a.s. Krompachy – Modernizácia zlievarne
 • OÚ Poráč – Rozšírenie vodovodu a dažďovej kanalizácie Poráč
 • Hotel FLORA Čingov, Smižany – ČOV Hotel Flora Čingov
 • BIO- BHMG spol. s.r.o. Spišský Hrušov- Stavebné práce na akcii BIO-BHMG Spišský Hrušov
 • GR ZVJS SR Bratislava – Zvyšovacia čerpacia stanica - väznica Levoča
 • Mesto Spišská Nová Ves – Stav. práce na akcii „ IS 12 b. j. Kamenný obrázok
 • Mestský úrad odd. výstavby a dopravy Sp. N. Ves – IS 16. b.j. Kozí vrch Sp. Nová Ves

Referencie za rok 1996

 • Obecný úrad Poráč – Prístupové cesty k IBV Poráč
 • Obecný úrad Odorín – Miestna komunikácia k IBV Odorín
 • BIO- BHMG spol. s.r.o. – Oprava stáčacieho miesta pohonných hmôt Spišský Hrušov
 • Farský úrad Evanjelický cirkevný zbor Spišská Nová Ves – Evanjelický kostol Spišská Nová Ves

Stavby podľa rokov