MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Referencie 2008

Referencie za rok 2008
 • Matador Slovensko s.r.o. - Pneuservis Matador Spišská Nová Ves
 • Tesko s.r.o.- Predajňa automobilov Mitschubishi Spišská Nová Ves
 • Elektrovod Holding a.s. – Účelová komunikácia Senica
 • VUJE a.s. – Kryté parkovisko Žilina, Slovenský elektroenergetický dispečing Žilina
 • SEZ Krompachy – oprava fasády, sociálnych zariadení a vnutroareálové komunikácie
 • Widos s.r.o. – Výrobná hala Widos s.r.o. Spišská Nová Ves
 • BIO-plus s.r.o. – Agrochemický podnik vrátnica
 • SEPS a.s. Bratislava- oprava protipožiarneho skladu ES Sučany
 • SEPS a.s. Bratislava - oprava základov a uzemnení stožiarov 400 kW vedení Horná Ždaňa – Sučany, Moldava – Veľké Kapušany
 • Výstavba a rekonštrukcia lekární
  • Drop – Store v.o.s., lekáreň Sereď
  • Green – Strap v.o.s. lekáreň Dubnica nad Váhom
  • Health-Body v.o.s. lekáreň Dunajská Streda
  • Green- Road v.o. s. lekáreň Komárno
  • Green Drop v.o.s., lekáreň Rača, lekáreň NsP Gelnica
  • Red – Market v.o.s., lekáreň Malacky
  • Green – Pharmacy v.o.s., lekáreň Galanta
  • Expiro v.o.s. – Lekáreň Kaufland Nové Zámky
 • Zlievareň SEZ a. s. Krompachy – Rampa so strechou na odvoz odpadkov
 • Mesto Spišská Nová Ves – Komunikácia pre pešiu zónu

Stavby podľa rokov