MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Profil firmy

Firma MILANKO spol. s r.o. vznikla v roku 1996 transformáciou firmy Milan Tkáč - stavebná firma a nadväzovala na jej 5-ročnú tradíciu pôsobenia v pozemnom a priemyselnom stavebníctve. 

Spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom  registri Mestského súdu Košice I., odd. Sro, vložka č. 8190/V.

Vysoká odbornosť našich pracovníkov a naše praktické skúsenosti sú overené v ťažkých podmienkach podtatranskej oblasti. Úspešne vybudované stavby najrôznejšieho charakteru sú najlepšou zárukou spoľahlivosti, kvality a Vašej spokojnosti.

Činnosť spoločnosti

MILANKO spol. s r. o. je stavebná firma ktorej hlavným predmetom činnosti  je výstavba a rekonštrukcia bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, stavebné práce v oblasti zlepšenia životného prostredia  (výstavba vodných elektrární, čističiek odpadových vôd, čistenie a úprava tokov), výstavba rodinných domov, ale i realizácia rôznych  atypických  rekonštrukcií  podľa požiadaviek klienta.

Sme spoločnosť ktorá svojim zákazníkom pomáha uskutočňovať ich plány s maximálnym ohľadom na životné prostredie a bezpečnosť. Vážime si podiel každého spolupracovníka na celkovom úspechu.

Ťažisko výrobného programu tvoria špecializované práce:

 • stavebné, modernizačné a rekonštrukčné práce v rámci bytového a priemyselného fondu
 • výstavba inžinierských sietí
 • zámočnícke práce
 • obkladačské práce
 • rekonštrukcie, prestavby a zatepľovanie jestvujúcich objektov
 • zobytňovanie podkrovných priestorov
 • výstavba garáží
 • tesárske práce - zhotovenie krovov
 • stavebné práce v oblasti zlepšenia životného prostredia (výstavba vodných elektrární, čističiek odpadových vôd, čistenie a úprava tokov)
 • rôzne atypické rekonštrukcie podľa vašich požiadaviek

Pôsobnosť spoločnosti

Naša pôsobnosť sa neobmedzuje na spišský región ale realizujeme stavby v celej republike. Pri výstavbe mnohých administratívnych, kultúrnych, obytných i priemyselných stavieb sme si osvojili takmer všetky obvykle používané stavebné technológie. Disponujeme skúsenými špecialistami a všetkým potrebným technickým vybavením, stavebnou a dopravnou mechanizáciou. To všetko nám umožňuje prispôsobiť sa v maximálnej miere Vaším požiadavkám a zaručuje, že vybudované stavebné dielo bude spĺňať požadované parametre.

Systém manažérstva kvality ISO 9001

Spoločnosť je od roku 2004 držiteľom systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Od roku 2010 bola spoločnosť držiteľom certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 a ISO 45001 od certifakčnej spoločnosti VINCOTTE do roku 2017. V súčasnosti sme držiteľmi certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 a ISO 45001 od spoločnosti  Alcumus ISOQAR Limited 

Aktivity spoločnosti

Spoločnosť sa v súčasnosti venuje týmto hlavným aktivitám:

 • Práce v rámci bytového a priemyselného fondu /stavebné, modernizačné, rekonštrukčné/ 
 • Výstavba inžinierských sietí
 • Zámočnícke práce
 • Obkladačské práce
 • Rekonštrukcie jestvujúcich objektov /rekonštrukcie, prestavby, zatepľovanie/ 
 • Zobytňovanie podkrovných priestorov
 • Výstavba garáží
 • Tesárske práce /zhotovenie krovov/ 
 • Stavebné práce v oblasti zlepšenia životného prostredia /výstavba vodných elektrární, výstavba čističiek odpadových vôd, čistenie a úprava tokov/
 • Rôzne atypické rekonštrukcie podľa požiadaviek klienta

Integrovaný systém manažérstva 

Od roku 2004 je  spoločnosť držiteľom systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Od roku 2010 sme  certifikovanou spoločnosťou v troch systémoch manažérstva a to:

 • Systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015
 • Systém environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001:2015
 • Systém manažérstva BOZP v zmysle požiadaviek normy ISO 45001:2018

Cieľom ISM je zabezpečovať neustály rozvoj spoločnosti, akceptovať a uspokojovať potreby našich zákazníkov, dodržiavať stanovené normy, požiadavky a ciele v oblastiach kvality, environmentu a BOZP. Vedenie spoločnosti aj touto formou deklaruje záujem a pripravenosť plniť záväzky vyplývajúce z definovaných cieľov ISM a trvalo zlepšovať procesy ktoré majú vplyv  na kvalitu realizovaných produktov a poskytovaných služieb.

Kvalita poskytovaných služieb našim zákazníkom je pre nás prvoradá. Našim cieľom je napĺňať očakávania našich klientov v najvyššej kvalite, s ohľadom na životné prostredie a bezpečnosť

DOTAZNÍK - SPOKOJNOSŤ INVESTORA S REALIZÁCIOU ZÁKAZKY