MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Referencie 2004

Referencie za rok 2004
 • Embraco Slovakia s.r.o. Sp. Nová Ves
  • Rekonštrukcia a prestavba nástrojárne
  • Sociálne zariadenia
  • Trafostanica
 • PKB invest s.r.o. Prešov – Stavebné úpravy chaty , Kojšovská hoľa
 • Slovenská energetická agentúra Bratislava – Nadstavba budovy Bajkalská ul. BA
 • HATRI s.r.o. Bratislava –Administratívna budova TECAR Slovakia Sp. Nová Ves
 • Zlievareň SEZ Krompachy – Rekonštrukcia zásobníkov
 • Tatry-Bel Starý Smokovec – Stavebné práce na akcii Vila Limba Tatranská Lomnica
 • Obecný úrad Domaňovce – Miestna komunikácia

Stavby podľa rokov