MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Spokojnosť investora s realizáciou zákazky

Dotazník

Vážený zákazník, v záujme skvalitnenia poskytovaných služieb, by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka.

* - povinné položky