MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o nakladaní s dôvernými informáciami

Spoločnosť MILANKO spol. s r.o. považuje všetky údaje odoslané formou elektornického formulára za dôverné a preto prehlasuje, že tieto informácie neposkytne tretím stranám. Rešpektujeme súkromie návštevníkov webovej stránky v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.